Bilregister

Om du behöver kolla upp en viss specifik bil av någon anledning, vare sig det är av ren nyfikenhet, för att du vill kolla upp bilen för att du vill köpa den, eller av någon annan anledning, finns det goda möjligheter att ta reda på en hel del om fordonet i fråga, tack vare det bilregister som finns i Sverige, och har funnits i vårt land sedan år 1905, där man kan ta fram väldigt mycket.Vad behöver man för att kunna söka i bilregistret?

Den uppgift man behöver är i regel fordonets, dvs. bilens registreringsnummer. Har man andra uppgifter om bilen, kan man förvisso använda dem för att ta fram en del uppgifter, men det är lite bökigare och kan ta betydligt mer tid, så det smidigaste är alltid om man har själva registreringsnumret klart.

Bilregister

Varför ligger inte alla dessa uppgifter ute på nätet helt öppet?

Enligt Personuppgiftslagen får man inte lägga upp sådana uppgifter helt öppet, eftersom de räknas som personrelaterade uppgifter, och därmed omfattas av en viss sekretess. Söker man efter dessa uppgifter specifikt, dvs. om uppgifter för en viss bil, räknas de däremot som offentliga uppgifter och kan därför visas för dig.

Att uppgifterna inte får visas helt öppet gäller dock endast om bilen ifråga är registrerad på en privatperson. Vissa bilar är ju registrerade på företag också, och dessa uppgifter kan teoretiskt visas mer öppet, även om så inte sker idag, då de flesta inte är så intresserade av just företagsbilar och deras detaljer.

Vilka uppgifter kan man då få fram via bilregistret?

De uppgifter man kan få fram är bland annat:

 • Grundläggande data om fordonet
 • Uppgifter från besiktningen av fordonet
 • Skatteuppgifter om bilen
 • Tekniska uppgifter om bilen

Alla uppgifter som går att få tag på fordonet kommer dock inte att finnas med i de uppgifter du kan få fram. Du kan därför inte ta reda på bland annat:

 • Om bilen är avställd eller inte
 • Om besiktning uteblivit
 • Om fordonsskatten inte blivit betalad

Ägare i bilregister

Vilka typer av fordon kan man hitta uppgifter om med hjälp av bilregistret?

Egentligen är bilregistret inte ett register enbart för bilar, så därför är detta namn på det lite missvisande. Man kan nämligen även få fram uppgifter om:

 • Motorcyklar
 • Mopeder
 • Lastbilar
 • Bussar

Samt en del andra fordon i bilregistret om man vill det, utöver bara uppgifter om bilar. Alla registrerade motorfordon i Sverige ska nämligen finnas med i Vägtrafikregistret, som bilregistret egentligen heter numera. (Det gamla namnet var dock just Bilregistret, vilket gjort att många kallar registret detta även idag, det gamla namnet hänger alltså kvar)

Hur hämtar man upp uppgifter ur registret?

Detta kan man idag göra på två olika sätt:
Genom Internet, via olika Internettjänster som är avsedda för just detta.
Samt via SMS. Det finns nämligen flera SMS-tjänster för samma ändamål också.

I regel betalar man en liten summa för att använda dessa tjänster (både internettjänsterna och SMS-tjänsterna), men exakt vad det kostar beror på vilken tjänst du använder för detta, då varje leverantör av dessa tjänster själv bestämmer sina egna priser så klart.

Det finns även särskilda appar till så kallade smartphones, som t.ex. iPhone och Androidtelefoner, som kan användas för samma ändamål. Dessa liknar då de webbaserade tjänsterna mer än SMS-tjänsterna.

Viktigt att känna till om dessa tjänster

Det är inte någon offentlig myndighet eller liknande som står för dessa tjänster, utan det är fristående företag som har detta som sin affärsidé. Detta trots att det är en myndighet som driver själva registret, det är bara inte de som ger ut informationen från det.

Läs även: